57.

13. - 19.9.2024.

MEĐUNARODNI FESTIVAL KAZALIŠTA LUTAKA – PIF

57th International Puppet Theatre Festival – PIF

vijesti

56. Međunarodni festival kazališta lutaka

KALENDAR DOGAĐANJA

- 15. – 21. rujna 2023.

Četvrtak 14. rujna - pretprogram / Petak, 15. rujna, svečano otvorenje

Subota, 16. rujna

Nedjelja, 17. rujna

Ponedjeljak, 18. rujna

Utorak, 19. rujna