57.

13. - 19.9.2024.

MEĐUNARODNI FESTIVAL KAZALIŠTA LUTAKA – PIF

57th International Puppet Theatre Festival – PIF

vijesti

57. Međunarodni festival kazališta lutaka

KALENDAR DOGAĐANJA

- 13. – 19. rujna 2024.

Petak, 13. rujna

Subota, 14. rujna

Nedjelja, 15. rujna

Ponedjeljak, 16. rujna

Utorak, 17. rujna

Srijeda, 18. rujna

Četvrtak, 19. rujna

PIF SU SUFINANCIRALI

SPONZORI I PODRŠKA

PONOSNI NOSITELJ