56.

15. - 21.9.2023.

MEĐUNARODNI FESTIVAL KAZALIŠTA LUTAKA – PIF

56th International Puppet Theatre Festival – PIF

vijesti

55. Međunarodni festival kazališta lutaka

KALENDAR DOGAĐANJA

- 16. – 22. rujna 2022.

Četvrtak 15. rujna - pretprogram / Petak, 16. rujna, svečano otvorenje

Subota, 17. rujna

Nedjelja, 18. rujna

Ponedjeljak, 19. rujna

Utorak, 20. rujna