TAJNA JE VRIJEME*

Detalji:

TAJNA JE VRIJEME*

Predstava je nastala prema motivima dječjeg romana Momo njemačkog pisca Michaela Endea gdje se na zanimljiv način tematizira vrijeme.

Skupina je pokušala osmisliti kako ovaj opsežan dječji roman prevesti u medij lutke te smo se u tom istraživanju kretali u različitim smjerovima: od dramskih improvizacija na temu vremena do osmišljavanja različitih lutkarskih formi kojima bismo naglasili bitno iz samog romana. U tom procesu ističe se teatar predmeta kojim se  dočarava poseban odnos ljudi i stvari/predmeta kroz pojam vremena – starenja, zastarjevanja, prerastanja...

Kao što je i inače praksa, polaznici su sudjelovali u svim fazama kreativnog procesa: od izrade lutaka, osmišljavanja priče, povezivanja svih dijelova u cjelinu te na koncu animacije svih lutaka koje se pojavljuju u predstavi.

Lutke i scenografija: polaznici grupe P5 Lutkarskog studija Učilišta ZeKaeM-a, uzrast 7. i 8. razred

  • Umjetničko-pedagoško vodstvo: Natalie Murat Dean
  • Svjetlo: Saša Bogojević
  • Ton: Miroslav Piškulić
  • Igraju: Jakov Bandić, Greta Ciglenečki, Vilim Cvitanović, Eli Eterović, Mihaela Jakubec, Maša Krapljanov, Livia Mirković, Mihael Palatinuš, Anja Pavić, Lara Škaler
  • Glas Velike Lutke: Matija di Giorgio
  • Izvode: Leonora Brajković, Hanna Jovanov, Klara Jovanov, Tea Toplak, Nika Pribanić, Vedrana Iva Rimac, Filip Siretz, Lucija Katarina Šešelj, Hana Šimunić, Iva Toplak, Korina Vekić
  • Dob: za djecu i odrasle
  • Trajanje: 25 minuta
  • Jezik izvođenja: na hrvatskom 

Galerija slika