DODJELA NAGRADA I ZATVARANJE 53. PIF-a; BRAČNE MUKE IZ VIZURE RUKE*

  • Pročitano 54 puta

Detalji:

PODJELA NAGRADA

BRAČNE MUKE IZ VIZURE RUKE

Priča o ljubavi i svađi, o tvrdoglavosti i kompromisu, o nedaćama i radostima braka ispričana kroz ruke. Lijeva i desna, naizgled neovisne jedna o drugoj, svoj puni potencijal ostvaruju tek kada su zajedno u paru. Brak sam po sebi nije nužno lijep, niti ružan, već o nama ovisni koliko se želimo žrtvovati i uložiti u njega. Novopečeni bračni par, Gospodin i Gospođa Rukić, suočen je s izazovima koje pred njih stavlja zajednički život isprepleten lijepim i komičnim situacijama, ali i onim ne tako bajnim trenutcima. Kako se oni snalaze u novom okruženju i jesu li spremni mijenjati sebe kako bi ugodili drugome saznajte u priči u kojoj svatko može pronaći djelić sebe.

A story about love and quarrel, of stubbornness and compromise, of the hardships and joy of marriage told with the use of hands. Left and right, seemingly independent of one another, can only achieve their full potential when working together. Marriage itself is not necessarily good or bad; it is up to us to decide what sacrifices we want to make and how much we want to invest in the marriage. The newlyweds, Mr and Ms Handy, are facing challenges brough on by a shared life, filled with enjoyable and funny situations, but also moments that are less than ideal. Find out how they cope with their new life and whether they are willing to change to please the other in this relatable story.

  • Autor i izvođač: Toni Leaković
  • Mentor: izv.prof. ArtD. Hrvoje Serši
  • Izrada scenografije: Ivica Leaković, educ.art.ass. Martina Livović
  • Trajanje: 35 min
  • Dob: 13+
  • Jezik izvođenja: na hrvatskom

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU, REPUBLIKA HRVATSKA

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Samostalno je počela s radom u akademskoj godini 2004./2005. kao Umjetnička akademija u Osijeku. U okviru Akademije danas djeluje šest odsjeka. Izvodi se više preddiplomskih sveučilišnih studija (među kojima studij Gluma i lutkarstvo), diplomskih sveučilišnih studija (među kojima studij Kazališna umjetnost, smjer Gluma i lutkarstvo) te jedan poslijediplomski specijalistički studij. Na Odsjeku za kazališnu umjetnost ustrojen je studij glume i lutkarstva kao jedino mjesto gdje se u Hrvatskoj (a i u susjednim državama) može studirati lutkarstvo. Studenti studiraju i dramsku glumu i lutkarstvo te dobivaju titulu diplomiranog glumca i diplomiranog lutkara. Akademija pridonosi kulturnom i umjetničkom životu grada Osijeka organizirajući različita kulturna i umjetnička zbivanja, kao što su festivali Dioniz i Lutkokaz (međunarodna lutkarska revija – susret lutkarskih akademija i mladoga lutkarskog kazališta). Studenti glume i lutkarstva sa svojim su lutkarskim izvedbama s velikim uspjehom gostovali na festivalima u zemlji i inozemstvu (Slovačkoj, Rusiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Poljskoj, Italiji). Redovito gostuju na PIF-u prikazujući u svojim završnim i diplomskim ispitnim produkcijama nove načine lutkarskog razmišljanja i svježa scenska rješenja. Predstava Duga, nastala kao diplomski ispit, osvojila je na 48. PIF-u 2015. godine četiri nagrade. 

Kralja Petra Svačića 1F

31 000 Osijek

Hrvatska/Croatia

www.uaos.unios.hr