Promocija knjiga: Branka Rudman: LUTKARSTVO I VELIKANI MODERNIZMA; Maja Verdonik: LUTKARSKI ŽANROVI NA SCENI GRADSKOG KAZALIŠTA LUTAKA RIJEKA I SUVREMENO HRVATSKO LUTKARSTVO (2011. – 2019.); Teodora Vigato: LUTKA JE SVE, SVE JE LUTKA

Detalji:

Branka Rudman: LUTKARSTVO I VELIKANI MODERNIZMA – PRIMJENA DRAMATURŠKIH ISKUSTAVA STANISLAVSKOG, BRECHTA I ARTAUDA U KAZALIŠTU LUTAKA Nakladnik: Školska knjiga

U knjizi Lutkarstvo i velikani modernizma autorica Branka Rudman istražuje mogućnost primjene teorijskih i praktičnih iskustava Konstantina Sergejeviča Stanislavskog, Bertolta Brechta i Antonina Artauda u kazalištu lutaka. Ova knjiga rezultat je autoričinih dobro pripremljenih i primjereno provedenih istraživanja te teorijski utemeljenih i argumentiranih interpretacija prikupljene građe. I danas su iznimno korisni svojedobno inovativni stavovi i dramaturška iskustva etabliranih autora Stanislavskog, Brechta i Artauda o glumi i radu glumaca-lutkara, kao i predstave u lutkarskom mediju koje pokazuju njihovu primjenjivost koja je do sada, što se lutkarstva tiče, bila nedovoljno istražena. Branka Rudman otvorila je ovom knjigom temu koja je zasigurno zanimljiva i važna kao znanstveno-teorijski doprinos teatrologiji. Knjiga Lutkarstvo i velikani modernizma korisna je i poticajna proučavateljima hrvatskoga i svjetskoga kazališta te svima koji se znanstveno, stručno i praktično zanimaju za fenomen lutkarstva. Knjigu predstavljaju Boris Senker i Branka Rudman.

Maja Verdonik: LUTKARSKI ŽANROVI NA SCENI GRADSKOG KAZALIŠTA LUTAKA RIJEKA I SUVREMENO HRVATSKO LUTKARSTVO (2011. – 2019.) Nakladnik: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Riječ je o znanstvenom djelu u kojem autorica daje pregled znanstvenih spoznaja iz područja dječjeg igrokaza, prikazuje suvremena kretanja u području pisanja i scenskih izvedbi lutkarskih i dječjih kazališta u Hrvatskoj te daje pregled lutkarskih žanrova. Detaljno su obrađene premijerne izvedbe Gradskoga kazališta lutaka Rijeka u razdoblju od 2011. do 2019. godine s obzirom na žanrovsku pripadnost književnih i drugih predložaka, kao i na izvedbene komponente. U oskudici stručne i znanstvene literature o lutkarstvu, knjiga Maje Verdonik značajan je doprinos hrvatskoj teatrologiji iz područja lutkarstva. Knjiga je teorijski utemeljena i obogaćena vrijednom teatrografskom građom, pri čemu autorica pokazuje iznimno dobro poznavanje hrvatske lutkarske i dječje kazališne produkcije. Iz recenzije izv. prof. dr. sc. Livija Kroflin. Knjigu predstavljaju recenzentice Livija Kroflin i Teodora Vigato.

Teodora Vigato : LUTKA JE SVE, SVE JE LUTKA Nakladnici: Sveučilište u Zadru, Kazalište lutaka Zadar i Hrvatski centar UNIMA

Paljetkov usklik Lutka je sve, sve je lutka! okupio je četrnaest teoretičara i praktičara lutkarstva oko teme kako nastaje lutka i gdje se sve može koristiti. U prvom dijelu monografije koji je naslovljen Lutka je, sve je lutka Dubravko Torjanac govori o metaforičnosti lutke, a Livija Kroflin istražuje materijale od kojih se mogu napraviti lutke. O različitim vrstama lutaka u povijesti Kazališta lutaka Zadar govori Teodora Vigato, dok o specifičnostima kazališta lutaka koje je namijenjeno najmanjima progovara Ana Gospić Županović. Branka Rudman govori o značenju paravana u glumačkom i lutkarskom kazalištu, a Vedrana Valčić o plakatima u Kazalištu lutaka Zadar. U posljednjem radu prvog dijela monografije Matija Vigato predstavlja avatara - virtualni lik kojim se upravlja u videoigrama – kao lutku. U drugom dijelu monografije, koji je naslovljen Učenje lutkom, autori predstavljaju rad s lutkom u predškolskim i školskim ustanovama te mogućnost korištenja lutke u radu s djecom koja se nalaze u specifičnim prilikama. Helena Korošec istražuje kako se lutka može koristiti kao odgojno pomagalo ili kako lutku uključiti u svakodnevni život. Barbara Perica i Marijana Petrović govore o korištenju lutke u nastavnom procesu. Učenje s lutkom može biti užitak, tvrdi Edmond Debouny. Antje Wegener progovara o terapeutskom lutkarstvu, a Meg Amsden predstavlja rad na projektu s djecom zatvorenika. U posljednjem radu drugog dijela Jan Vandemeulebroeke predlaže nastavu za učitelje o osnovama lutkarstva. Teoretičari i praktičari lutkarstva iz Hrvatske, Engleske, Belgije, Njemačke, Srbije i Slovenije, uglavnom članovi UNIMA-e, nizom raznolikih znanstvenih i stručnih priloga predstavili su različita viđenja lutke i lutkarstva. Knjigu će predstaviti Edvard Majaron i Teodora Vigato.